E-1.jpg

Photo galery/E-1.jpg

Previous | Home | Next

Hustai Nationaal Park, Mongoliƫ. Vrij-levende Przewalskipaarden in de winter. Mongoliƫ kent een zeer strenge winter, die duurt van oktober tot eind-april

Hustai National Park, Mongolia. Free-ranging Przewalski horses in winter. Mongolian winters can be rather harsh and lasts from October to the end of April.

E-1

Original size / Origineel formaat: 388×238 pixels
Download original file (.jpg), caption and copyright notice (.txt) together as zip file (20 kb).
Sla het originele bestand (in jpg), het onderschrift en de copyright vermelding (in txt) samen op als zip file (20 kb).

N.B. Alle rechten Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard. Overname beeldmateriaal toegestaan, mits met vermelding eigenaar/bron.

All rights Foundation for the Preservation and Protection of the Przewalski Horse. Use of these pictures is permitted with acknowledgement/credits of owner/source.