D-9.jpg

Photo galery/D-9.jpg

Previous | Home | Next

Hustai National Park, Mongolia
Free-roaming Przewalski horses quenching their thirst at one of the springs inside the Park.

Hustai Nationaal Park, Mongolie
Vrij-levende Przewalskipaarden lessen hun dorst bij een van de bronnen in het Park.

D-9
Photo/foto: A.M. Groeneveld

Original size / Origineel formaat: 377×246 pixels
Download original file (.jpg), caption and copyright notice (.txt) together as zip file (33 kb).
Sla het originele bestand (in jpg), het onderschrift en de copyright vermelding (in txt) samen op als zip file (33 kb).

N.B. Alle rechten Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard. Overname beeldmateriaal toegestaan, mits met vermelding eigenaar/bron.

All rights Foundation for the Preservation and Protection of the Przewalski Horse. Use of these pictures is permitted with acknowledgement/credits of owner/source.