A-2.jpg

Photo galery/A-2.jpg

Previous | Home | Next

Vrijlevende Przewalskipaarden in het Hustai Nationaal Park in Mongoliƫ. De typische kenmerken van het wilde paard zijn duidelijk te zien: witte meelneus, kort opstaande manen, geen voorlok, een staart als van een ezel met korte borstelige haren bovenaan, lichte buik, donkere onderbenen al of niet met zebrastrepen. Let op het onderlinge kleurverschil.

Free roaming Przewalski horses at Hustai National Park Mongolia showing the outward characteristics of wild horses: white mealy nose, short upright manes, no forelock, ass-like tail with short dorsal hairs, light tinted belly, dark lower legs (with or without zebra-stripes). Notice the mutual difference in colour.

A-2_jpg
Photo/foto: A.M. Groeneveld

Original size / Origineel formaat: 1280×960 pixels
Download original file (.jpg), caption and copyright notice (.txt) together as zip file (159 kb).
Sla het originele bestand (in jpg), het onderschrift en de copyright vermelding (in txt) samen op als zip file (159 kb).

N.B. Alle rechten Stichting tot Behoud en ter Bescherming van het Przewalski Paard. Overname beeldmateriaal toegestaan, mits met vermelding eigenaar/bron.

All rights Foundation for the Preservation and Protection of the Przewalski Horse. Use of these pictures is permitted with acknowledgement/credits of owner/source.